Bob Marley

המלך הבלתי מעורער של הרגאיי. בוב מרלי נחשב לאחד המוזיקאים הגדולים בכל הזמנים, והביא למודעות עולמית את מחאתם של הפליטים האפריקאיים. שיריו עסקו רבות גם בתכנים של דת הראסטפריי. הוא נפטר בשנת 1981 מסיבוכים של סרטן שהתגלה אצלו בבוהן בשנת 1977.

חנות

Bob Marley

Bob Marley

המלך הבלתי מעורער של הרגאיי. בוב מרלי נחשב לאחד המוזיקאים הגדולים בכל הזמנים, והביא למודעות עולמית את מחאתם של הפליטים האפריקאיים. שיריו עסקו רבות גם בתכנים של דת הראסטפריי. הוא נפטר בשנת 1981 מסיבוכים של סרטן שהתגלה אצלו בבוהן בשנת 1977.

מציג

1–20
מתוך 14 תוצאות