Blur

מבכירות גל הבריט פופ ששטף את בריטניה בניינטיז, בלר הצליחה להתעלות מעל המיתוג ולתת לנו מוזיקה מגוונת לאורך השנים. בהנהגת דאמון אלברן (שהוא גם מקים הגורילאז) הביאו לנו בלר כמה וכמה פנינים כמו TENDER, BOYS AND GIRLS, SONG 2 ועוד.

חנות

Blur

Blur

מבכירות גל הבריט פופ ששטף את בריטניה בניינטיז, בלר הצליחה להתעלות מעל המיתוג ולתת לנו מוזיקה מגוונת לאורך השנים. בהנהגת דאמון אלברן (שהוא גם מקים הגורילאז) הביאו לנו בלר כמה וכמה פנינים כמו TENDER, BOYS AND GIRLS, SONG 2 ועוד.

מציג

1–20
מתוך 8 תוצאות