Art Blakey

מעמודי התווך של הג'אז במאה ה-20, המתופף ארט בלייקי הוא מגדולי מוזיקאי הביפופ וההארד בופ. מגוון התקליטים העצום שהוציא עם המסנגרז היה בית גידול לענקים אחרים כמו פרדי האברד, קית' ג'ארט ועוד, וסגנון הנגינה הייחודי שלו שינה את נגינת הג'אז המסורתית לכיוון החזרה למקורות האפריקאים של המוזיקה האפרו אפריקאית.

חנות

Art Blakey

Art Blakey

מעמודי התווך של הג'אז במאה ה-20, המתופף ארט בלייקי הוא מגדולי מוזיקאי הביפופ וההארד בופ. מגוון התקליטים העצום שהוציא עם המסנגרז היה בית גידול לענקים אחרים כמו פרדי האברד, קית' ג'ארט ועוד, וסגנון הנגינה הייחודי שלו שינה את נגינת הג'אז המסורתית לכיוון החזרה למקורות האפריקאים של המוזיקה האפרו אפריקאית.

מציג

1–20
מתוך 12 תוצאות