ALICE COLTRANE

אליס קולטריין (1937-2007) היא הרבה מעבר לאלמנתו של ג'ון קולטריין - לאחר מותו היא פתחה בקריירת סולו של ג'אז ספיריטואלי מפוארת לאורך שנות השבעים, וכשקצה בהכל, הקימה אשארם והמשיכה לפרסם מוזיקה רוחנית עם קהל המאמינים שלה עד ליום מותה

חנות

ALICE COLTRANE

ALICE COLTRANE

אליס קולטריין (1937-2007) היא הרבה מעבר לאלמנתו של ג'ון קולטריין - לאחר מותו היא פתחה בקריירת סולו של ג'אז ספיריטואלי מפוארת לאורך שנות השבעים, וכשקצה בהכל, הקימה אשארם והמשיכה לפרסם מוזיקה רוחנית עם קהל המאמינים שלה עד ליום מותה

מציג

1–20
מתוך 7 תוצאות